Advokatbyrån Ulrika Wangle

På advokatbyrån arbetar advokaterna Ulrika Wangle, Ylva och Hans Orrenius. Tillsammans driver trion kontor i både Motala och Linköping och åtar sig uppdrag över stora delar av Sverige. Tillsammans med advokaterna arbetar också Anneli Oscarsson som är ansvarig för administrationen.

Ring oss gärna för mer information och hur vi kan hjälpa just dig. Vårt viktigaste fokus är att du ska få en rättvis prövning och våra advokater är kunniga och har en lång gedigen erfarenhet inom juridiken för att tillvarata dina intressen.

Behöver du vår hjälp?

Vår verksamhet

Advokatbyrån Ulrika Wangle åtar oss uppdrag med stort engagemang.

Brottmål

Är du misstänkt eller åtalad för brott? Eller har du blivit utsatt för brott?

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare. Särskild erfarenhet finns i komplicerade omfattande brottmål, häktade mål, ungdomsmål samt komplicerade och omfattade barn-och ungdomsmål.

Familjerätt

När det kommer till familjerättsliga tvister åtar vi oss ombudsuppdrag i mål avseende vårdnad, boende och umgänge med barn, verkställighetsmål och bistår med juridisk rådgivning i familjerättsliga ärenden.

 Advokatbyrån har lång erfarenhet av att processa i dessa mål och har även flertal gånger fått prövningstillstånd i hovrätten vad gäller familjerättsliga mål.

Socialrätt

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare i mål som avser frågor om tvångsomhändertagande enligt lag om vård av unga (LVU), offentligt biträde i mål om lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) och lag om vård om missbrukare (LVM).

Kontakta oss

Advokatbyrån åtar sig uppdrag över stora delar av Sverige och har kontor i Linköping och Motala.

Välkommen att kontakta oss.