Rättsområden

Om oss

Advokaterna Ulrika Wangle, Ylva och Hans Orrenius är specialiserade inom brottmål, familjerätt och socialrätt.

Vi har mångårig erfarenhet av arbete på advokatbyrå, liksom från arbete hos Polisen och Åklagarmyndigheten.

Vi kan företräda dig i egenskap av försvarsadvokat / offentlig försvarare om du är misstänkt för brott. Vi anser att, om du är misstänkt för brott, ska du alltid konsultera med en försvarsadvokat innan du deltar i ett polisförhör.

Vi är även specialiserade och åtar oss uppdrag som målsägandebiträde.

Advokatbyrån har stor erfarenhet som särskild företrädare för barn och har flera års erfarenhet och kompetens inom familjerättsliga och socialrättsliga mål.

 

”Att tillvarata klientens bästa genom
hela processen är vårt viktigaste fokus”

Brottmål

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

I det fall du har blivit utsatt för brott kan du i många fall och vid allvarligare brottslighet få juridiskt stöd i form av ett målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde ska ta tillvara målsägandens intressen och vara till stöd under förundersökning och rättegång samt att hjälpa till att begära eventuell ersättning/skadestånd. Du har rätt att önska vem du vill ska vara ditt målsägandebiträde. Du meddelar detta till polisen eller åklagaren.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

När en vårdnadshavare, eller någon som vårdnadshavaren står i nära förhållande till, misstänks för brott mot ett barn kan barnet få en särskild företrädare som ska tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången. Den särskilda företrädaren är även behjälplig med att kunna begära eventuell ersättning/skadestånd åt barnet.

FÖRSVARSADVOKAT

Som misstänkt för brott har du oftast rätt till offentlig försvarare och som ska tillvara ta dina rättigheter och att se till att du får en rättvis prövning.

Du har rätt att önska vem du vill ska vara din försvarsadvokat. Du meddelar detta till polisen eller åklagaren.

Familjerätt

Vi åtar oss ombudsuppdrag i familjerättsliga mål avseende vårdnad, boende och umgänge med barn, verkställighetsmål och bistår med juridisk rådgivning i familjerättsliga ärenden.

Socialrätt

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare i mål som avser frågor om tvångsomhändertagande enligt lag om vård av unga (LVU), offentligt biträde i mål om lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) och lag om vård om missbrukare (LVM).