Nya ersättningsnivåer från och med den 1 juli 2022. Från och med den 1 juli 2022 gäller ny lagstiftning på skadeståndsområdet. Förändringen innebär en påtaglig höjning av ersättningsnivåerna för kränkning.